KRITICKÉ MYŠLENÍ V PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ

16 weeks
All levels
25 lekcí
0 test
1 student

POPIS
Vzdělávací program s názvem Kritické myšlení v praxi a vzdělávání nabízí účastníkům základní přehled a úvod do témat souvisejících s procesem kritického myšlení. Hlavním cílem školení je přivést účastníky k porozumění a osvojení si specifik procesu kritického myšlení a jeho složek tak, aby získali dovednosti k implementaci tréninku kritického myšlení do vzdělávacího procesu. Celý obsah programu je složen nejen z teoretických informací, ale také z mnoha výzkumných poznatků a praktických zkušeností, které zdůrazňují význam a nezbytnost zapojení kritického myšlení do výuky a vzdělávání.

LEKTOR:

Mgr. Jakub Kobela
V Akademii kritického myšlení působí jako lektor a metodik. Specializuje se na témata kritického myšlení, argumentace, vyjednávání a náročných konverzací. V současnosti se věnuje především vzdělávání klientů v oblasti soukromého a veřejného sektoru.
• Kritickému myšlení se různými způsoby věnuje již 12 let. V praxi využívá poznatky ze soutěžního, dobrovolnického i pracovního prostředí Slovenské debatní asociace (SDA). Pro SDA tvořil metodiku a koordinoval neformální vzdělávání na středních školách po celém Slovensku.
• Je autorem metodiky pro nizozemskou sekci International Debate Education Association, jakož i pro 17 evropských debatních vzdělávacích organizací.
• Organizoval Letní akademii kritického myšlení a spoluorganizoval Letní akademii Discover. Lektorsky spolupracuje s více platformami v oblasti třetího sektoru (SDA, I Ambitious, Growni a jiné).
• V lektorské praxi (témata argumentace a vyjednávání) čerpá ze zkušeností z práce ve veřejné správě. Pro Banskobystrický samosprávný kraj koordinoval komunikaci, marketing a podílel se na politické strategii.
• Je absolventem katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se specifickým zaměřením v oblasti kulturní sociologie, urbanistiky a kvantitativního výzkumu sociálních věd.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty, komentované prezentace a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

Obsah lekcí:
1. Úvod do kritického myšlení
(komentovaná prezentace, učební text)
2. Základy argumentace – struktura argumentu
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
3. Základy argumentace – ve světě souvislostí
(komentovaná prezentace, učební text)
4. Základy argumentace – formální stránka komunikace
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
5. Jak zkrotit býka – logické chyby a rétorické fauly v komunikaci
(komentovaná prezentace, učební text)
6. Důkazy a ověřování informací
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
7. Umění reakce
(komentovaná prezentace, učební text)
8. Řešení složitých problémů: síla přesné identifikace
(komentovaná prezentace, učební text)
9. Jak vytvářet aktivity, které trénují kritické myšlení
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
10. Ukázkové aktivity pro trénink kritického myšlení ve třídě
(komentovaná prezentace, učební text)
Závěrečné reflektivní otázky

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
50 hodin online studia

PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN
Vzdělávací program je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům:
• učitel druhého stupně základní školy
• učitel střední školy
• pedagogický asistent
• vychovatel
• speciální pedagog
• školní speciální pedagog
• učitel/metodik profesního rozvoje

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá distanční online formou. Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění všech jeho částí.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát. Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?
Zakoupením vzdělávacího programu Kritické myšlení v praxi a vzdělávání na stránkách www.raabe.cz

error: Obsah je chránený!