PSYCHOHYGIENICKÉ MINIMUM PRO UČITELE

16 weeks
All levels
22 lekcí
0 test
0 student

POPIS
Vzdělávací program s názvem Psychohygienické minimum pro učitele –⁠⁠⁠⁠⁠ péče o duševní zdraví ve vzdělávací realitě nabízí účastníkům základní přehled a úvod do témat souvisejících s péčí o duševní zdraví pedagogů pracujících ve vzdělávacích zařízeních v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Hlavním cílem školení je připomenout rizika, která s sebou pedagogická profese nese, a také nabídnout některé profylaktické, preventivní i intervenční možnosti, které jsou nezbytnou součástí psychohygienické péče v pomáhajících profesích. Celý obsah programu je složen nejen z teoretických informací, ale také z mnoha výzkumných poznatků a praktických zkušeností, které zdůrazňují význam a nezbytnost psychohygieny v životě pedagogů a pracovníků v pomáhajících profesích.

LEKTOR:

PhDr. Peter Kusý, PhD.
Vystudoval jednooborovou psychologii, absolvoval doktorské studium pedagogiky a rigorózní řízení v oboru psychologie. Úspěšně absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii/Knobloch – úroveň certifikovaný terapeut. Je zapsán v seznamu socioterapeutů Slovenské republiky pod záštitou Institutu psychoterapie a socioterapie – IPS. Aktivně se účastní řady významných odborných a vědeckých konferencí a kongresů doma i v zahraničí. V současné době působí na akademické půdě a ve vlastní poradenské a terapeutické praxi. Přednáší také různá školení pro odborníky z pomáhajících profesí v rámci školství, zdravotnictví, sociálních služeb i v soukromém sektoru.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Učební plán o 9 lekcích obsahuje učební texty, komentované prezentace a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

Obsah lekcí:
1. Psychohygiena jako (nezbytná) součást (života) pedagogů
(komentovaná prezentace, učební text)
2. Stres a jeho zvládání – základní definice, mýty a fakta o stresu
(komentovaná prezentace, učební text)
3. Stresory a salutory – jak je rozpoznat a strategie zvládání
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
4. Rizika spojená s učitelskou profesí – syndrom vyhoření a stresem podmíněné (psychosomatické) problémy
(komentovaná prezentace, učební text)
5. Jak neztratit nadšení – prevence syndromu vyhoření
(komentovaná prezentace, učební text)
6. Supervize a sebereflexe jako nástroje prevence (nejen) vyhoření učitelů
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
7. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v kontextu psychohygieny pedagoga
(komentovaná prezentace, učební text)
8. Metody pro odstranění stresu a posílení duševního zdraví
(komentovaná prezentace, učební text)
9. Implementace psychohygienických principů do vlastní pedagogické praxe
(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)
Seznam použité literatury

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
50 hodin online studia

PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN
Vzdělávací program je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům.
• ředitele škol a školských zařízení
• učitelé všech typů škol
• zaměstnancům poradenských pracovišť a zařízení

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá distanční online formou. Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění všech jeho částí.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát. Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?
Zakoupením vzdělávacího programu Psychohygienické minimum pro učitele
na stránkách www.raabe.cz

error: Obsah je chránený!