ROZVOJ GRAFOMOTORIKY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

16 weeks
All levels
16 lekcí
1 test
1 student

POPIS
Vzdělávací program s názvem Rozvoj grafomotoriky v mateřských školách nabízí účastníkům základní přehled a úvod do témat souvisejících s grafomotorikou a jejího cíleného rozvoje u dítěte předškolního věku. Je syntézou základních teoretických východisek a praktických námětů rozvoje grafomotorických dovedností dětí, které jsou základním východiskem úspěšného procesu psaní ve škole. Obsah je variabilně koncipován tak, aby nabídl co nejvíce námětů vhodných přímo do pedagogické praxe začínajícím učitelům v mateřské škole, zároveň obohatil i dříve narozené pedagogy, kteří hledají moderní přístupy ve výchově a vzdělávání. Téma je implementováno do současné moderní edukace s přívlastkem „orientované na osobnost dítěte“.

LEKTOR:

PaedDr. Žaneta Kunštárová
Autorka působí jako učitelka v mateřské škole. Má za sebou 30 let pedagogické praxe, 5 z nich jako zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. V edukační realitě preferuje moderní a inovativní přístupy, metody a strategie. Velký důraz klade na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, samostatnost dítěte a podnětnost edukačního prostředí, ve kterém se dítě rozvíjí.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty, komentované prezentace a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

Obsah lekcí:
1. Předškolní edukace – základní východiska
(učební text)
2. Grafomotorika ve vývoji dítěte předškolního věku – pojmy, vztahy a souvislosti
(učební text)
3. Pracovní činnosti na podporu motorického rozvoje dítěte
(učební text, komentovaná prezentace, reflektivní otázky)
4. Herní aktivity a cvičení prstů pro rozvoj jemné motoriky
(učební text, komentovaná prezentace)
5. Výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje grafomotoriky
(učební text, komentovaná prezentace, reflektivní otázky)
6. Dětská kresba a její význam při poznávání osobnosti dítěte
(učební text, komentovaná prezentace)
7. Grafomotorické předpoklady psaní
(učební text)
8. Nácvik grafomotorických prvků v projektu
(učební text)
9. Diagnostika a hodnocení úrovně grafomotorických dovedností dítěte
(učební text)
10. Závěrečné reflektivní otázky
(test, reflektivní otázky)

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
50 hodin online studia

PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN
Vzdělávací program je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům:
učitel mateřské školy;
školský speciální pedagog;
pedagogický asistent a sociální pedagog.

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá distanční online formou. Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění všech jeho částí.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát. Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?
Zakoupením vzdělávacího programu Rozvoj grafomotoriky v mateřských školách na stránkách www.raabe.cz

error: Obsah je chránený!