VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE LÍNÉHO UČITELE

16 weeks
All levels
26 lekcí
0 test
1 student

POPIS
Vzdělávací program s názvem Vzdělávací strategie Líného učitele nabízí účastníkům základní přehled a úvod do témat souvisejících s kvalitnější výukou. Hlavním cílem školení je uplatnění nejnovějších poznatků a zkušeností z praxe ve výchově a vzdělávání v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu – didaktika pedagogiky. Celý obsah programu je složen nejen z teoretických informací, ale také z mnoha výzkumných poznatků a praktických zkušeností, které zdůrazňují význam a nezbytnost, jak nesklouznout do šedé zóny didaktiky.

LEKTOR:

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Lektor, pedagog, psycholog a didaktik. Vystudoval sociální pedagogiku, učitelskou aprobaci rodinná výchova, výchovné poradenství, školní management, získal doktoráty z pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a z psychologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Během několika desetiletí pedagogické praxe učil na zvláštní, základní, střední i vysoké škole. Realizuje pro různé vzdělávací organizace a hlavně pro školní kolektivy semináře s pedagogicko-psychologickými tématy, jako jsou: líný učitel, alternativní vyučovací metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, třídní a školní klima a další.

Působí jako lektor Komenského institutu, organizuje Letní školu Líného učitele, píše blog a spravuje FB stránky Líného učitele.

Je autorem knih pro učitele, z nichž nejzásadnější jsou Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod, Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně, Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny, Líný učitel: Kompas moderního učitele a Uč jako umělec.

Je spoluautorem různých edukačně-gaminizačních programů.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Učební plán o 10 lekcích obsahuje záznamy z webináře, videa a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

Obsah lekcí:
1. Filozofie vzdělávací strategie Líného učitele
(webinář, video, učební text)
2. Filozofie používání metod a aktivit
(video, učební text)
3. Vzdělávací metody – praktické ukázky
(video, učební text)
4. Diferenciace a individualizace, ale nejen to
(video, učební text)
5. Hodnocení, obvyklé chyby
(webinář, video, učební text)
6. Podporující hodnocení
(video, učební text)
7. Vzájemné hodnocení žáků, sebehodnocení a hodnocení výuky
(video, učební text)
8. Závěrečné hodnocení v pololetí a na závěr školního roku
(video, učební text)
9. Testy a zkoušení
(1. video, 2. video, 3. video, 4. video, 5. video, 6. video, učební text)
10. Závěrečné reflektivní otázky
(prezentace)

ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
50 hodin online studia

PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN
Vzdělávací program je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům:
• učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. stupně ZŠ, učitel střední školy;
• zaměstnanec poradenských pracovišť a zařízení.

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vzdělávací program probíhá distanční online formou. Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění všech jeho částí.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát. Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?
Zakoupením vzdělávacího programu Vzdělávací strategie Líného učitele na stránkách www.raabe.cz

error: Obsah je chránený!